Obchodní podmínky

1) Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej webináře Děti v síti technologií (dále jen „webinář“). Prodávajícím je Zelený bod, z.s., která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webináře pro Mgr. Kateřinu Trávníčkovou, která v něm vystupuje jako lektorka.

Zelený bod, z.s.
Mlynářská 21, Ostrava Hrabová, 72000, IČ 41035372

Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek www.mentalniminimalismus.cz, resp. přes simpleshop.cz, kde dochází k nákupu vstupenky na webinář. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran.

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Předmětem služby je umožnění přístupu na webinář. Informace o něm včetně jeho náplně a kupní ceny najdete na webu www.mentalniminimalismus.cz. Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.mentalniminimalismus.cz.

Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé a že souhlasí s jejich využitím pro potřeby webináře. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu kate.travnickova@gmail.com

Odesláním objednávky vzniká prodávajícím povinnost poskytnout kupujícímu přístup na webinář, který probíhá formou záznamu nebo přes Google Meet. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, potvrzení objednávky a podklady pro platbu obdrží obratem e-mailem a zároveň jsou zobrazeny na stránce po vytvoření objednávky.

3) Cena, způsob úhrady, způsob dodání přístupových údajů
Způsob úhrady:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
  • platba převodem na účet dle faktury vystavené na základě objedvnávky.

    Doba splatnosti je 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. Při platbě na účet je nutné uvést přidělený variabilní symbol a ujistit se, že při převodu ze zahraničí přijde přesná částka, neponížená o bankovní poplatky.

Po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího má tento povinnost nejpozději v den konání webináře poskytnou údaje o Google Meet setkání, popř. do 1-2 dnů od uhrazení objednávky, resp. konání webináře, v případě záznamu webináře. V případě platby kartou jde o doručení webináře do emailu v řádu minut.

4) Zabezpečení přístupu do webináře a ochrana autorských práv
Prodávající zašle kupujícímu přístupy do Google Meet nejpozději v den konání webináře. Po uhrazení objednávky a spárování platby do 1-2 dnů kupujícímu přijde e-mailem odkaz na webinář. V případě platby kartou jde o doručení webináře do emailu v řádu minut.

Kupující nesmí stahovat materiály z webináře na svůj pevný disk či jiné offline či online úložiště či zařízení ani pořizovat jakékoliv jejich kopie.

Materiály z webináře podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující.

5) Reklamace, odstoupení od smlouvy a garance vrácení peněz
Pokud nebudete s webinářem spokojeni, můžete do 14 dnů od jeho proběhnutí, resp. od objednávky, odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Pro odstoupení v této lhůtě nám zašlete e-mail na kate.travnickova@gmail.com s uvedeným číslem účtu, na který chcete peníze zaslat. Do 7 dnů vám vrátíme peníze na uvedený účet.

Pro možnost zákonné reklamace reklamace využijte tento postup: Z e-mailu, ze kterého jste produkt objednávali, nám zašlete e-mail na kate.travnickova@gmail.com. Reklamaci není možné uplatnit, pokud žádost přijde z jiného emailu. Nepotřebujete reklamační formulář, jen uveďte číslo účtu, na který chcete peníze zaslat a číslo objednávky. Do 7 dnů vám e-mailem potvrdíme, že je reklamaci vyhověno a vrátíme peníze na uvedený účet rovněž do 7 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ji druhá strana poruší závažným způsobem (neuhrazení kupní ceny, porušení autorských práv, zneužití poskytnutých informací).

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2020.